top of page

Zet jouw kwaliteiten als leider in voor een transitie naar een circulaire economie met het HorseDream® programma ‘Art of Leadership’
Ben jij in jouw rol als teamleider, programmamanager of directlid benieuwd hoe je effectief kunt werken aan de transitie naar een nieuwe economie? Kom dan naar een van de proeverijen die in het voorjaar van 2024 gehouden worden. In een halve dag ervaar je welke inzichten jij wakker kunt maken via het werken met paarden. Kijk bij de agenda voor meer informatie.


Miranda Paardencoaching in Wijk bij Duurstede bied jou als professional verheldering in je rol als aanjager van de transitie naar winstgevende circulaire bedrijfsvoering van jullie organisatie.


De Rode draad in ons programma ben jij als professional en wat jou bezighoud om te komen tot een circulaire bedrijfsvoering.


Wij bieden jou als professional perspectief en daadkracht om de verandering naar een circulaire economie richting te geven. Want jij hebt met jou positie de ruimte om omvormend bezig te zijn. Jij hebt invloed op de voetafdruk die jullie organisatie heeft - CO2 uitstoot, herstel van biodiversiteit, gebruik van hernieuwbare hulpbronnen, eerlijke verdeling van rijkdommen.


De transitie naar een nieuwe economie kent inspirerende aanjagers.


 • Als het gaat over voedsel en biodiversiteit:

o   Anne van Leeuwen van Bodemzicht.

 

 • Als het gaat over de overheid aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor het halen van klimaatdoelen uit het Parijs Akkoord:

  • Marianne Minnesma en de zaak Urgenda.

 

 • Over hoe de economie om te vormen:

  • Paul Schenderling van Postgroei.


Wat zij gemeen hebben is dat zij inspireren en motiveren.

Ze doen dit op basis van gedegen kennis en deskundigheid.

Daarmee gaan mensen om hen heen meebewegen.

Zij durven zaken aan de kaak te stellen.

Ze hebben een persoonlijke, aansprekende stijl ontwikkeld in hun rol als aanjager van de transitie én zij zetten door.


De kunst is te ontdekken welke kwaliteiten jij in huis hebt om jouw organisatie te leiden naar een circulaire bedrijfsvoering. En dat kan met het programma ‘Art of Leadership’. Je leert nieuwe vaardigheden toepassen en je persoonlijke stijl van leidinggeven versterken.


De aanpak van HorseDream®  is een integrale trainingsmethode waarbij paarden worden ingezet om het gehele samenspel aan factoren bloot te leggen die structuren, organisaties en mensen persoonlijk beïnvloedt. Als ervaren trainer | coach in de aanpak van HorseDream® biedt Miranda jou een veilige context om met het paard nieuwe inzichten en perspectieven op te doen en deze te vertalen in praktische handvatten voor jouw werksituatie.


De Rode draad in ons programma ben jij als professional en wat jou bezighoudt om te komen tot een circulaire bedrijfsvoering.


Het paard of de groep paarden staat symbool voor de groep mensen die jij leiding geeft. In leidoefeningen vanaf de grond geef je het paard de ‘opdracht’ om aan het werk te gaan. Je gaat ontdekken wat je non verbaal op het paard overbrengt en wat dat bij anderen teweeg brengt.


Paarden hebben net als mensen een kader nodig om aan het werk te gaan, waarna ze de autonomie pakken om er al dan niet mee aan de slag te gaan. Zij zullen zich aangespoord voelen. Maar als jouw aansporing niet aankomt, je onzeker bent of twijfelt dan blijft het paard gewoon staan. Een oud-deelnemer zei dat hij dit soort reacties ook oproept op zijn werk.


Stel je een groep paarden voor in een paardenbak. Je krijgt als deelnemer de opdracht de paarden in beweging te brengen. Je bepaalt het doel en zet de paarden aan het werk. Het gaat erom wat de paarden met jouw aanwijzing doen. Je gaat voelen wat maakt dat de paarden in beweging komen en wat NIET voor de paarden werkt. Aan een paard van 600 kg kun je niet gaan trekken of zitten duwen, net als dat dat ook niet bij mensen werkt.


Miranda verheldert de uitkomst van je handelen en vertaalt dit naar jouw werksituatie.


Als een paard in respons op jouw boodschap in beweging komt, zonder duwen of trekken, dan zegt het paard ‘Ik vertrouw jou’. Het is een mythisch gevoel wanneer een groot dier je uit vrije wil volgt. Paarden staan symbool voor het verkennen van nieuwe wegen. Je gaat iets ontdekken wat je vooraf niet hebt kunnen bedenken. Je kunt niet meer NIET ZIEN wat je in jezelf hebt ontdekt. Voor je werk als teamleider heb je extra gereedschap gekregen. Dit ga je inzetten en wat jou gaat opvallen is dat het werkt. Je automatiseert nieuw gedrag in je rol als leider.


De Rode draad ben jij als professional en de vraag die jou bezighoudt.


Stel jij bent MVO programmamanager en je wilt de organisatie meekrijgen in de transitie. Het lukt je niet je collega’s mee te nemen in de verandering. Je vraagt je af wat jij anders kunt doen. Je ervaart weerstand maar kan er niet de vinger op krijgen. In de training ga je aan het werk met de oefening:


-          Doeloriëntatie


In de paardenbak leg je een object neer dat jouw doel representeert, en je legt ook objecten neer die de weerstand in het team representeren. Samen met Miranda kies je een paard dat symbool staat voor jouw team. Nu voer je de opdracht uit: leid het paard naar het doel langs de obstakels.


Andere deelnemers aan de training staan als waarnemer langs de kant en observeren jou en het paard tijdens de oefening.  


Miranda staat in de paardenbak aan de zijlijn en borgt de veilige leersituatie.


Wat ga je nu doen? Je praat tegen het paard, je kijkt je om je heen of je gaat recht op je doel af, je vraagt om raad.

Het paard loopt de andere kant op, nu ben je duidelijk in verwarring. “Het paard heeft er geen zin in”, is wat deelnemers vaak zeggen. Dan vraagt Miranda jou wat dat kan betekenen en of je dat herkent in je werksituatie. En, wat kun je doen om het paard te motiveren mee te gaan? Er is geen goed of fout. Het paard heeft geen oordeel. Het paard gaat niet mee in jouw denkkader.


Je neemt een andere route en maakt dat het paard je volgt in de beweging. Dit is het moment waarop denken en doen samenvallen. Je bent congruent in je gedrag. Dat herkent het paard en maakt dat het meewerkt.


Na de oefening formuleer jij jouw nieuwe inzichten. Je zit weer dichter bij je gevoel en merkt dat je lichaamservaring samenvalt met je ratio. Het bewustzijn van wat congruent gedrag voor jou betekent en doet met anderen kun je direct inzetten voor jouw team.


De andere deelnemers langs de kant hebben jou staan observeren. Zij geven jou feedback. Hun interpretatie kan voor jou voelen als een oordeel, maar in wezen zegt het meer over het referentiekader van degene die observeert. Iedereen kijkt vanuit zijn of haar eigen perspectief. Gezamenlijk krijg je een palet aan perspectieven en leer je van elkaar. Je komt op andere gedachten, ideeën. Door elkaar te observeren ontstaat een verdieping in mogelijkheden en ontdek je wat voor jou werkt en wat jouw unieke kwaliteiten zijn.


De Rode draad ben jij als professional en de vraag die jou bezighoudt.


Stel je geeft leiding aan een team en het lukt hen niet om opdrachten gedaan te krijgen. Je vraagt je af waar het aan schort. Samen met Miranda ga jij onderzoeken wat hier speelt en hoe jij je persoonlijke stijl van leidinggeven hierbij kunt versterken. De sessie die jij gaat doen gaat over:


-          Situationeel leiderschap


Je voert 2 oefeningen uit in 2 verschillende leidposities: (1) de leidpositie voor het paard en (2) de leidpositie achter het paard. Jij krijgt inzicht in wat het paard nodig heeft aan richting, ruimte, sturing en vrijheid.

Je gaat ervaren hoe het paard reageert op jouw leiderschapspositie. Je gaat ervaren dat er paarden zijn die graag achter je aan willen lopen en paarden die je voorbij lopen. Wat hoort bij jou en wat bij het paard? En wat zegt dit over mensen in jouw team en hun reactie op jouw manier van leidinggeven?


Je voelt wanneer je meer kader en veiligheid kunt bieden en wanneer juist het tegenovergestelde nodig is en je ruimte moet bieden aan ieders kwaliteiten. Je merkt dat het paard blijft staan als jouw boodschap niet duidelijk is of dat de opdracht niet past bij de kwaliteiten van het paard. Dat klinkt logisch maar belangrijker is dit daadwerkelijk te ervaren met je ratio EN al je zintuigen en gevoelens. Hiermee vergroot jij je persoonlijke stijl van leidinggeven en kan het team meer effectief aan de slag.


Het leermoment bestaat hieruit:

 • wat heeft het paard (jouw team) nodig om te gaan,

 • welke obstructie pleeg jij waarom het paard (jouw team) niet mee wil.

Miranda deelt met jou haar observaties: waar sta je? Kun je een andere positie kiezen en het nog eens proberen?

Welke positie past bij jou?

Heb je een voorkeur?

En welke positie past bij het paard?

Wat zegt dit jou over mensen in je team?


Hoe je het doet zegt iets over jouw unieke kwaliteiten als leider. Nu je deze kwaliteiten kent, sterker nog, doordat je ‘aan den lijve’ hebt ondervonden en doorleeft, kun je het niet meer NIET ZIEN.


De Rode draad ben jij als professional en wat jou bezighoudt.


Kom met ons kennismaken. Schrijf je in voor een proeverij op www.mirandapaardencoaching.nl.

コメント


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
bottom of page