top of page

Algemene voorwaarden

Bij Miranda Paardencoaching leven paarden in kuddeverband, waarin leiderschapsrollen onderling worden afgewisseld. Binnen een kudde vormen respect en vertrouwen essentiële grondbeginselen voor de onderlinge relatiedynamiek. Dat is hun overlevingsmechanisme.
Door onderdeel uit te maken van een groep paarden ga je waarnemen wat er zich in de non-verbale communicatie voordoet bij jezelf en anderen. Bij ervaringsleren met paarden gaat het om het herkennen van de impact van je handelen. Je krijgt non-verbale feedback van het paard en je reflecteert hierop.
De paarden bij Miranda Paardencoaching zijn niet geconditioneerd volgens een trainingsmethode. Dit maakt dat ze niet reageren op technische aanwijzingen of dominant gedrag. Zij kiezen hun leiders omdat deze voor rust zorgen, een veilige omgeving, voedsel en voortbestaan. Leiders met overzicht zorgen voor rust in de kudde en in onderlinge relatie zorgen ze voor een energetisch gunstige overlevingsstrategie. Dit is waar de paarden zich aan overgeven.
 
Miranda Paardencoaching is gekwalificeerd lid van de European Assocation for Horse Assisted Education (EAHAE) en gecertificeerd om volgens de aanpak van HorseDream® te werken.  
De paarden bij Miranda Paardencoaching zijn gewend om met mensen om te gaan. Als trainer/verzorger behandelen wij hen met respect; dit is nooit onredelijk, we schreeuwen niet tegen ze en we slaan ze zeker niet. Het resultaat daarvan is dat ze heel open naar mensen zijn en contact maken. Dit gebeurt uit vrije wil, van zowel de deelnemer als het paard, en met respect voor beider individuele ruimte.
Bij Miranda Paardencoaching is aan de basisvoorwaarden voor het welzijn van de paarden voldaan. Dit betekent dat is voldaan aan de fysieke behoeften, veilige omgevingsfactoren, en aan de behoefte aan een vaste, veilige plek in de kudde.   

In een groep paarden worden kuddegedrag en gevechten om de hiërarchie niet alleen door ons - leden van de EAHAE - geaccepteerd, maar ook aangemoedigd. Dit maakt dat de paarden zich onderling veilig en vertrouwd voelen. Als deelnemer hoor je je bewust te zijn van het natuurlijke gedrag van paarden; daar horen schrikachtige en vlucht- of vechtreacties bij. Dit soort reacties kunnen risico’s voor deelnemers met zich meebrengen.
Er gelden twee condities voor deelname aan de oefensituaties met paarden: 
  1. paard en deelnemer doen mee uit vrije wil en
  2. als deelnemer zorg je voor je eigen, veilige persoonlijke ruimte. 
Coaches bij Miranda Paardencoaching zorgen voor een veilige leeromgeving, waarin de paarden in staat zijn te werken in coachsituaties. Als deelnemer aan een sessie/training ben je verantwoordelijk voor je eigen handelen en de hiervoor beschreven twee condities.

Disclaimer
De aansprakelijkheid voor Miranda Paardencoaching is beperkt tot risico’s die door aantoonbare nalatigheid door de coach/docent tijdens de individuele of groepssessie is veroorzaakt en bedraagt niet meer dan de som betaald voor de individuele of groepssessie. De individuele of groepssessie wordt aangeboden door Miranda Paardencoaching zonder aansprakelijkheid voor de European Association for Horse Assisted Education, EAHAE, als organisatie of enig ander lid van EAHAE, los van de aanbieder van deze sessie/opleiding.
bottom of page