top of page
Leiders die werken aan een toekomstbestendig bedrijf hebben het over regeneratief vermogen, pre-zero mission en performance voor meer dingen beter doen.
Wij helpen bedrijven duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid verankeren in een visie, die toekomst biedt.
Wij zien vakkundige mensen transities leiden, die opereren binnen gestelde regelgevende kaders en marktwerking. Toch werken zij gestaag aan een toekomstbestendig bedrijf. Hoe doen ze dat?  
Ze hebben helderheid over een gemeenschappelijke visie en dragen deze uit. Ze doorgronden wat beweegredenen van mensen zijn om mee te werken, omdat ze de gezamenlijke visie omarmen. Het zijn sterke leiders.
Paarden symboliseren leiderschap, door hoe ze samenleven en samenwerken om te overleven. Wat wij kunnen leren van paarden als het gaat over leiderschap is respect, werken aan onderlinge relaties en leiden vanuit een gemeenschappelijk doel. Paarden herkennen leiderschap aan een heldere lichaamstaal, wat meer is dan fysieke kracht. Het gaat ook over mentaal voorbereid zijn op onverwachte situaties en handelen vanuit overzicht. 
In onze training en coaching hebben we het over congruent zijn. Mensen die helder hun intentie kenbaar maken vinden makkelijk begrip bij anderen. Paarden herkennen bij mensen of ze congruent zijn. 
Natuurlijke leefomgeving voor paarden & veiligheid deelnemers
Wij hechten grote waarde aan het welzijn van onze paarden en de veiligheid van deelnemers aan onze training en sessies. Onze paarden leven vrij in een open terrein en worden met respect behandeld en vragen deelnemers dat ook te doen. Ze worden niet ruw of onterecht behandeld. Dat maakt dat ze open naar mensen zijn en met mensen vertrouwd zijn. Echter, paarden zijn kuddedieren. Bij ons op locatie leven de paarden als groep in hun eigen wereld. Elk paard heeft hierin een eigen positie en er is een natuurlijk geaccepteerd leiderschapsgedrag.
Onze paarden leven niet in het wild, maar we doen er alles aan om ze een zo natuurlijk mogelijke leefomgeving te geven. Voor deelnemers en hun veiligheid is het belangrijk dat zij zich bewust zijn van de natuur van het paard. Paarden kunnen schrikachtige of vluchtreacties laten zien.  
Wij, begeleiders bij Miranda Paardencoaching, doen er alles aan om te zorgen dat deelnemers bij ons veilig met de paarden kunnen werken. Er blijft altijd een risico in het werken met paarden. We gaan ervan uit dat iedere deelnemer aan de training of coaching zich hiervan bewust is en hiervan kennis neemt. Deelnemers aan een training of coaching nemen deel op eigen verantwoording.
Miranda Paardencoaching is gekwalificeerd lid van EAHAE en werkt als zodanig met de beproefde aanpak van HorseDream®. Leden van de EAHAE delen onderling dezelfde zienswijze op een betrouwbare leeromgeving met paarden. Deze is beschreven in onze algemene voorwaarden.
Vanaf 2011
Qualified Member of EAHAE International Association for
Horse Assisted Education
profielfoto bvb.jpg
We zijn allemaal leiders, sommigen leiden zichzelf, sommigen ook anderen. Het leven is betekenisvoller en eenvoudiger als je een congruent leider bent.
Familie Friesche paarden
Onze paarden Ava (2000), Vrija (2006) en Zen (2007) leven als groep samen op 1,5 hectare weidegrond in het buitengebied de Bosscherwaarden. 
Regelmatig komen er groepen mensen bij ons locatie voor training en coaching. We behandelen ze met respect en dat maakt dat ze verbinding zoeken. Bij ons doen mens en paard mee uit vrije wil. We bieden een betrouwbare locatie in equine facilitated leadership coaching. 
 
Bij Miranda Paardencoaching wordt er op toegezien dat er aan de basisvoorwaarden voor het welzijn van de paarden in hun rol als facilitator is voldaan.

 

Miranda Boland 1965
Msc biologie en milieumanagement 
begeleider transities en transformatieprocessen
eigenaar locatie Miranda Paardencoaching 

​Als bioloog en ouder van millennials zet ik mij in voor herstel van biodiversiteit en een toekomst voor de volgende generaties. Op bedrijfsniveau werken we aan regeneratie, klimaatadaptatie en welzijn van mens en dier. Dat proeven mensen in sfeer op onze locatie. 


Steeds meer mensen zien grenzen aan economische groei en willen werken voor een bedrijf dat zich inzet voor duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid. 

We werken met begeleiders in verschillende achtergronden: biologie en milieumanagement, experts in transformatieprocessen en ervaringsleren, bedrijfs- en bestuurskunde. 


 
bottom of page