top of page
Leiders die werken aan een toekomstbestendig bedrijf hebben het over regeneratief vermogen, pre-zero mission en performance voor hun bedrijf én omgeving.
Wij bekrachtigen ondernemers bij hun inspanning naar een circulaire economie en regeneratieve bedrijfsvoering. Een nieuw evenwicht tussen sociale, ecologische en economische waarden.
 
De toekomst bepalen we nu - er is een paradigmaverandering nodig en dat gaat ook gebeuren als we werken aan een eerlijke verdeling van rijdkommen die voortkomen uit het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en het toepassen van het voorzorgprincipe. 
Wij zien vakkundige mensen transformaties leiden, die opereren binnen of vooruit de gestelde regelgevende kaders en zijn succesvol.
 
Waarom doen ze dat?
Hoe dan?
  • Ze zien helder voor ogen wat hun missie is en motiveren anderen om met hun talent bij te dragen.
  • Ze doorgronden drijfveren van mensen en geven hen ruimte om te performen. Het zijn sterke leiders.
 
Wat heeft dat te maken met paarden?
 
Paarden symboliseren meer dan fysieke kracht. 
  • Als kuddedieren werken ze samen vanuit hun eigen rol.
  • Paarden zijn krachtig en wendbaar.
  • Paarden zijn afgestemd op elkaar.
Paarden symboliseren leiderschap. 
Wat wij van paarden kunnen leren: 
  • mentaal voorbereid zijn op onverwachte situaties;
  • handelen in een spit-second en 'weten' wat goed is;
  • afgestemd zijn op wat er speelt in het team en de omgeving.
In onze training en coaching hebben we het over congruent zijn.
 
Mensen die helder hun intentie kenbaar maken vinden makkelijk medewerking van anderen.
Heldere communicatie maakt je een sterke leider.   
Veilige leeromgeving
Wij hechten grote waarde aan de veiligheid van deelnemers aan onze training/sessies en het welzijn van onze paarden. 
Wij, begeleiders bij Miranda Paardencoaching, doen er alles aan om te zorgen dat deelnemers bij ons veilig met de paarden kunnen werken.
 
Er blijft altijd een risico in het werken met paarden. We gaan ervan uit dat iedere deelnemer aan de training of coaching zich hiervan bewust is en hiervan kennis neemt. Deelnemers aan een training/sessie nemen deel op eigen verantwoording.
Bij ons leven de paarden in een kudde op open terrein. Elk paard heeft in de kudde een eigen positie en er is een natuurlijk geaccepteerd leiderschapsgedrag.
 
De paarden worden niet ruw of onterecht behandeld. Dat maakt dat ze open naar mensen zijn en met mensen vertrouwd zijn. 
Onze paarden leven niet in het wild, maar wel in een zo natuurlijk mogelijke leefomgeving. Als deelnemer is het belangrijk dat je je bewust bent van de natuur van het paard. Paarden kunnen schrikachtige of vluchtreacties laten zien.  
Miranda Paardencoaching is gekwalificeerd lid van EAHAE en werkt als zodanig met de beproefde aanpak van HorseDream®. Leden van de EAHAE delen onderling dezelfde zienswijze op een betrouwbare leeromgeving met paarden. Deze is beschreven in onze algemene voorwaarden.
Vanaf 2011
Qualified Member 
EAHAE International Association for

Horse Assisted Education
profielfoto bvb.jpg
We zijn allemaal leiders, sommigen leiden zichzelf, sommigen ook anderen. Het leven is betekenisvoller en eenvoudiger als je een congruent leider bent.
Friesche paarden
Onze paarden Vrija (2006) en Zen (2007) leven als familie in een agrarisch natuurlandschap van 2,5 hectare in het buitengebied de Bosscherwaarden. 
We behandelen onze paarden met respect en dat maakt dat ze met mensen vertrouwd zijn.
 
Bij ons doen mens en paard mee uit vrije wil. We bieden een betrouwbare leeromgeving met inzet van paarden
 
Bij Miranda Paardencoaching wordt er op toegezien dat er aan de basisvoorwaarden voor het welzijn van de paarden in hun rol als facilitator is voldaan. Meer hierover lees je in de algemene voorwaarden

 

Miranda Boland 1965
Msc biologie en milieumanagement 
begeleider transities en transformatieprocessen
oprichter/eigenaar locatie Miranda Paardencoaching 

​Als bioloog en ouder zet ik mij in voor herstel van biodiversiteit en een toekomst voor
volgende generaties.

Op bedrijfsniveau werken we aan regeneratie, klimaatadaptatie en welzijn van mens en dier. Dat proeven mensen in de ongedwongen sfeer bij ons op locatie. 


Steeds meer mensen zien grenzen aan economische groei en willen werken voor een bedrijf dat zich inzet voor een circulaire economie. 

Wij bieden een leeromgeving om als bedrijf de stap te maken naar een circulaire, regeneratieve bedrijfsvoering.

Dat doen we door vakkundig inzicht in milieu- en bedrijfsmanagement, in combinatie met gedragswetenschappen en ervaringsleren.

In onze trainingen gaat het om het ontwikkelen van authentieke vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten die je kunt inzetten in je werkomvgeving. Met theoretische kennis en ervaringsleren ontwikkel je vaardigheden om de gewenste transformatie te leiden en om te komen tot resultaat. 
20200512_182421[1].jpg
bottom of page