HorseDream® - the corporate approach

​Wij verzorgen training en begeleiding in transformatieprocessen en transities. 
We geloven in de kracht van mensen en dat de manier waarop mensen transities leiden, het verschil maakt.
 
We leven in een tijd waarin opgaven om een integrale aanpak vragen. Strategische besluiten doorvoeren in een constructieve bedrijfsvoering gaat sneller en meer doeltreffend wanneer je als leider congruent bent. In de aanpak van HorseDream® werken we aan congruent leiderschap:
  1. zelf duidelijk zijn over wat je wilt bereiken en helder overdragen wat congruent zijn voor jou betekent;
  2. begrip hebben voor mensen en de omgeving waarin zij werken, en hun manier van denken en communiceren duiden; 
  3. focussen op een heldere communicatie vanuit een eenduidige houding; ofwel je gedachten en handelen zijn één; 
  4. effectief handelen.

Als congruent leider ben je geloofwaardig en integer, je vindt volgers omdat mensen jouw vertrouwen. Paarden zijn meesters in het feedback geven op al dan niet congruent handelen. In het uitvoeren van oefeningen met een groot, krachtig paard, krijg je feedback op je leiderschapskwaliteiten. Je hoeft daarvoor geen ervaring met paarden te hebben. Ze volgen je als jij congruent bent.
Waarom paarden?
  • Omdat paarden extreem gevoelige, behoedzame kuddedieren zijn, die alleen volgzaam reageren op congruent leiderschap. Ze dagen instinctief zwakke(re) leiders uit.
  • Paarden hebben geen verborgen agenda. Ze reageren oordeelloos in het moment.
  • Onze communicatie is voor 93% non-verbaal. Toch richten de meeste opleidingen en trainingen zich op de resterende 7% verbale communicatie. Het is veel effectiever om aandacht te besteden aan een methode die ook aandacht besteed aan de aan de non-verbale communicatie.
  • Leer een paard leiden zonder dwang en met mentale en empathische overtuiging. Ontwikkel zo die verwaarloosde en onderbelichte 93%. 
Meer over ons aanbod:
Wij werken met trainers die gekwalificeerd zijn door de (inmiddels internationale) European Association for Horse Assisted Education (EAHAE). Lees de algemene voorwaarden voor de disclaimer.

Leiderschap bij paarden

In de aanpak van HorseDream® werken we met een combinatie van leidposities die Hemphfling, communicatiewetenschapper, in zijn theorie over natural horsemanship onderscheidt.

IMG-20190516-WA0018.jpg

​voor het paard -  visie, kader, sturing

​In de leidpositie voor het paard heb je de meest ruimtebepalende positie die je als leider kunt innemen. Het paard heeft net als mensen in een organisatie,  toestemming nodig om te gaan en hoeft zelf geen initiatief te nemen.

_DSC0041.JPG

naast het paard - coachend leiderschap

Naast het paard neem je een coachende rol in. Het paard is, net als mensen aan wie je leidinggeeft, vrij om je aanwijzing op te volgen. 

IMG-20190516-WA0014.jpg

achter het paard - taakvolwassenheid

Vanachter het paard geef je leiding door druk uit te oefenen om in beweging te komen. Tegelijkertijd heeft het paard net als mensen in een organisatie, alle ruimte om zijn gang te gaan. Deze positie vraagt om een heldere doelomschrijving.

onze aanpak - situationeel leiderschap

Als leider is het de kunst om al naar gelang waar mensen en de situatie om vragen, te wisselen van positie. Blijf niet hangen in een positie, maar ontwikkel het gevoel om op het juiste moment van positie te veranderen.