HorseDream® - the corporate approach

​We leven in een tijd waarin mensen hoog opgeleid zijn, onafhandelijk denken en bewust leven en werken. We leven ook in een tijd die om verandering vraagt van ons handelen.
In een transitie komen veel mensen, denkrichtingen, richtinggevende kaders en partijen samen en is een heldere communicatie van wezenlijk belang. Ontwikkel je tot een congruent leider met de aanpak van HorseDream®. 
Congruent leiderschap gaat over:
  1. vanuit jezelf duidelijk zijn over wat je wilt bereiken en begrijpen wat dit congruent zijn voor jou betekent;
  2. de omgeving en de mensen die je binnen het proces leidt, begrijpen, net als hun manier van denken en communiceren; 
  3. het tegelijkertijd kunnen focussen op zelf congruent zijn naar mensen en de context om je heen;
  4. passend en effectief handelen.

Congruent zijn levert enorme voordelen op voor jezelf en iedereen in jouw omgeving. Een Equine Assisted Experience is een krachtige trainingsaanpak voor de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden. Door met een groot, krachtig paard eenvoudige oefeningen uit te voeren, krijg je oordeelvrij feedback op de interventies die je pleegt. Elke interventie wordt opgemerkt; ook niets doen is een interventie. 
Waarom paarden? Omdat paarden extreem gevoelige, behoedzame kuddedieren zijn, die alleen volgzaam reageren op congruent leiderschap. Ze dagen instinctief zwakke(re) leiders uit. Paarden hebben geen verborgen agenda. Ze reageren oordeelloos op wie je bent en wat je doet in het moment. Geloof het of niet, maar menselijke communicatie bestaat voor 93% uit non-verbaal gedrag. Toch richten de meeste opleidingen en trainingen zich op de resterende 7% verbale communicatie. Er is een enorme winst te behalen door aan de non-verbale communicatie meer aandacht te besteden. Wanneer je een paard leert te leiden zonder woorden en zonder dwang, maar wel vanuit mentale, fysieke en emotionele overtuiging, zul je die verwaarloosde en onderbelichte 93% gaan ontwikkelen. Je zult verbaasd staan over de directe en accurate feedback van het paard.
Bij Miranda Paardencoaching werken experience coaches die gekwalificeerd lid zijn bij de (inmiddels internationale) European Association for Horse Assisted Education (EAHAE).  
In de algemene voorwaarden lees je meer over onze samenwerking en disclaimer.
Bel voor een vrijblijvende afspraak 06 - 125 23 222

Leiderschap bij paarden

In de aanpak van HorseDream werken we met een combinatie van 3 leidposities die Hemphfling, communicatiewetenschapper, in zijn theorie over natural horsemanship onderscheidt.
IMG-20190516-WA0018.jpg
​voor het paard -  visie, kader, sturing

​In de leidpositie voor het paard heb je de meest ruimtebepalende positie die je als leider kunt innemen. Het paard heeft net als mensen in een organisatie,  toestemming nodig om te gaan en hoeft zelf geen initiatief te nemen.
naast het paard - coachend leiderschap
Naast het paard neemt je een coachende rol in. Het paard en ook mensen zijn vrij om je aanwijzing op te volgen. 
achter het paard - taakvolwassenheid
Vanachter het paard geef je leiding door druk uit te oefenen om in beweging te komen. Tegelijkertijd heeft het paard net als mensen in een organisatie, alle ruimte om zijn gang te gaan. Deze positie vraagt om een heldere doelomschrijving.
onze aanpak - situationeel leiderschap
Als leider is het de kunst om al naar gelang waar mensen en de situatie om vragen, te wisselen van positie. Blijf niet hangen in een positie, maar ontwikkel het gevoel om op het juiste moment van positie te veranderen.