top of page

Woord zoekt betekenis

De Nederlandse taal is een levende taal. Woorden doen niet altijd wat je van ze verwacht. Neem ‘biodiversiteit’. Het is een jong, nog wat onstuimig woord. Dartel als een veulen; kwetsbaar als een kuiken. Het woord is, zou je kunnen zeggen, in zijn ‘ontkiemingsfase’. Het woord ‘biodiversiteit’ groeit als kool. De statistieken tonen aan dat het jaar in jaar uit steeds vaker wordt gebruikt. Maar de betekenis is nog niet uitgekristalliseerd. Lees de woordenboeken er maar op na. Overal is het weer anders gedefinieerd. Of let maar eens op in kranten of op de radio of televisie: het woord wordt in wisselende contexten gebruikt. Het woord is bijna zo kleurrijk en ongrijpbaar als het leven waar ze naar verwijst. 
Daarom vragen wij iedereen om een eenmalige donatie. Geef alstublieft betekenis aan het woord!!

GEEF BETEKENIS

 

Schrijf op hoe u denkt dat het woord ervaren wordt, formuleer wat u denkt dat het op dit moment betekent. Alles wat er leeft op aarde? Of: de verscheidenheid aan leven? En horen mensen daar dan bij? Of de rijkdom van de genetische variëteit op de wereld?

Ga erop uit. Neem een hengel of een vlindernetje mee, en probeer het woord te vangen. Al is het maar voor even.

Van Dale, groot woordenboek van de Nederlandse taal:
Biodiversiteit = biologische verscheidenheid.

Miranda Boland:
Biodiversiteit = kracht, harmonie en een onuitputtelijke bron aan opties voor ons mensen. Wij zijn onszelf én de aarde verplicht duurzaam gebruik ervan te maken en de voordelen die we door biodiversiteit opdoen, eerlijk te delen.
 

Eva Burgers:
Biodiversiteit = een rijkheid aan veel verschillende soorten flora en fauna in een gebied.
 

Joost Jongerius:
Biodiversiteit = de verscheidenheid van het samenhangende systeem van alle levende organismen, inclusief de omgeving die de voorwaarde schept voor dit leven.
 

Arrangement Biodiversiteit in de Kinderopvang Noord-Brabant:
Biodiversiteit = natuurtijd

 

Ivonne van Buuren:
Biodiversiteit = Het totaal aan levensvormen dat elkaar in evenwicht houdt binnen een ecosysteem.
 

Walter Tuerlings:
Biodiversiteit = dat wat de wereld gezond maakt
 

Pieter Vader:
Biodiversiteit = Biodiversiteit gaat over de variatie van flora en fauna en het natuurlijk evenwicht daartussen.
 

Yvonne Peeters:
Biodiversiteit = Het bij elkaar brengen van bedrijfsleven, steden, milieu, platteland, landbouw doormiddel van natuurlijke vormen.
 

Peter van der Poort:
Biodiversiteit = Gods schepping: het leven in al zijn verscheidenheid
 

Marga Burghouwt:
Biodiversiteit = het leven in zijn pure vorm.

 

Geertje de Groot:
Biodiversiteit = Biodiversiteit = levenskleur - De levenskleur van systemen, landen en gebieden kun je uitdrukken in een kleurkracht index.
 

studenten Milieubeleid WUR:
Biodiversiteit = samenspel
 

Tessa van Duijn-Akkersdijk:
Biodiversiteit = de verscheidenheid aan planten en dieren in hun omgeving, die maakt dat het
leven geen dag hetzelfde is.
 

Mariët Reurink:
Biodiversiteit = natuurlijke overvloed
 

E. van de Berg:
Biodiversiteit = kleurklank van leven

Guido Jonkers:
Biodiversiteit = Het machtige kleurpallet waarmee Spirit het universum schildert
 

Rick Wortelboer:
Biodiversiteit = verwondering in verscheidenheid
 

Bart Volkers:
Biodiversiteit = natuurlijke rijkdom
 

Els van Venetië:
Biodiversiteit = een verscheidenheid aan leefvormen, die in een subtiel evenwicht met elkaar verkeren

 

Nienke - groep 6A Paradijsvogel:
Biodiversiteit = dat mensen, dieren en andere wezens elkaar nodig hebben om te overleven
 

Roos - j.p.f.sleyaerschool:
Biodiversiteit = de verschillende culturen van de natuur
 

Theun - groep 5 Paradijsvogel:
Biodiversiteit = dat alle dieren en planten elkaar in evenwicht houden
 

Tommie en Bart, groep 5/6 Den Opstap:
Biodiversiteit = dat alles verschillend en anders is
 

Nicky lagere school:
Biodiversiteit = dat de natuur zichzelf in evenwicht houdt
 

Ron Schijfs:
Biodiversiteit = LEEFing together
 

Bert van der Neut:
Biodiversiteit = het leven in zijn meest bonte vorm
 

Menko Wiersema, programmamanager biodiversiteit Z-Holland:
Biodiversiteit = niet het unieke maar het gewone van het leven. Waard om voor te vechten!
 

Huub van Osch:
Biodiversiteit = naar de toekomst toe een mooie leefomgeving onderhouden.
 

Ruud Maarschall:
Biodiversiteit = de verscheidenheid in natuur, levend en niet-levend, inclusief mensen.
 

Paulien Jonker:
Biodiversiteit = de bonte verscheidenheid aan levensvormen.

Gré Honingh-Pauw:

Biodiversiteit = een natuurlijke verscheidenheid aan levende wezens in ecosystemen, die in wederzijdse consistentie met elkaar leven.

 

Frans:
Biodiversiteit = de mate waarin verschillende levensvormen in een bepaald milieu (lokaal, regionaal, nationaal of wereldwijd) vertegenwoordigd zijn.

Martha van de Pasch:
Biodiversiteit = moleculaire zuiverheid van alles wat leeft en beweegt in de atmosfeer.
 

Felici Boland:
Biodiversiteit = de verscheidenheid in samenhang met alles wat leeft, naast elkaar, met elkaar en onder elkaar.
 

Jenny:
Biodiversiteit = CREATION 
 

Annick de Witt:
Biodiversiteit = de verschillende gezichten, grimassen en grapjes van 'God'.
 

Caspar Dullemond (Happinez):
Biodiversiteit = de multiculturele samenleving van planten en dieren.
 

Caspar Dullemond (Happinez):
Biodiversiteit = het levensmozaïek.
 

Thomas van Slobbe:
Biodiversiteit = het genetisch gecodeerde palet aan mogelijkheden voor al het leven op aarde.
 

Ministerie van LNV:
Biodiversiteit = Het totaal van plant- en diersoorten.
 

Carlos Rutenfrans:
Biodiversiteit = de verschillen die er zijn.
 

Chantal Overgaauw:
Biodiversiteit = de verschillende levensvormen op aarde die elk bestaansrecht en instrinsieke waarde hebben, maar daarnaast een functie hebben in de ecologie en op die manier met elkaar zijn verbonden.
 

Hans Carlier:
Biodiversiteit = de veelheid van verschillende levensvormen die met elkaar één groot systeem of netwerk vormen.
 

Ministerie van VROM:
Biodiversiteit = Het leven in alle mogelijke soorten en vormen: dieren, planten en micro-organismen.
 

Wikipedia, vrije encyclopedie:
Biodiversiteit = De verscheidenheid in genen, soorten en ecosystemen in een regio.
 

Erica Euving:
Biodiversiteit = Leefverschil.
 

bottom of page